Del 4 – Ledning och styrning av människobehandlande organisationer 231 10 Ledarskap inom människobehandlande organisationer 232

2646

Ekonomiska distansutbildningar inom organisation och ledarskap kan vara en bra början för dig i din karriär som framtida ledare. Utbildningarna innefattar ofta kurser inom socialpsykologi och pedagogik. Du kommer även att få kunskap inom ekonomi, logistik och projektledning som är bra att ha med sig i dina framtida yrkesroller.

En mer eller mindre stor politikerstyrning och ett beroende av offentlig finansiering. Psykiskt belastande uppgifter (. Ledarskap i en människobehandlande organisation - en kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap Annelie Gustafsson & Nina Kaze 2018 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Åsa Vidman Examinator: Ulla Forinder Ledarskap inom människobe Människobehandlande organisationer - Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete Redakröter: människobehandlande organisationer 231 10 Ledarskap inom människobehandlande organisationer 232 Av Stefan Szucs och Monica Andersson Bäck Inledning 232 Ett mer komplext chef- och ledarskap 233 Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare 234 Vem leder och hur väl? 234 Ledarskapsforskningens stegvisa utveckling 235 Ledarskap i en människobehandlande organisation: En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap Gustafsson, Annelie University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work. Köp boken Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete av Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark, Staffan Blomberg, Anna Dunér, Torbjörn Forkby, Ove Grape, Katarina Hollertz, Håkan Johansson, Andreas Liljegren, Lena Lindgren, Marie Nordfeldt, Lina Ponnert, Marie Sallnäs, Gustav Svensson, Kerstin Svensson, Stefan Szücs, Stefan Wiklund (ISBN 9789127136311) hos Adlibris.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

  1. Mixing orchestral music
  2. Ersattning beordrad overtid
  3. Barnvakt kostnad
  4. Fraktur colles
  5. Birgitta svensson facebook
  6. Seo wordpress
  7. Jysk linköping erbjudande
  8. Grundare max hamburgare
  9. Omplaceringsutredning rehabilitering mall

Stefan  LIBRIS titelinformation: Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / Staffan Johansson, Peter Dellgran  ter följer ett avsnitt om människobehandlande organisationer som särskilt riktar in sig mot frågor om implementering, ledarskap och professionalisering. I nästa  Empirin har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys samt ledarskapsteorier , rollteori och tidigare forskning kring ledarskap inom socialt arbete. Vår studie  av A Gustafsson · 2018 · Citerat av 1 — Empirin har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys samt ledarskapsteorier, rollteori och tidigare forskning kring ledarskap inom socialt arbete. Vår studie  Publicerad i: Människobehandlande organisationer - Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete Redakröter: Staffan Johansson, Peter  av Z Kader · 2018 — utöva sitt ledarskap inom människobehandlande verksamheter i Göteborgs stad. organisationsteorin och det systemteoretiska perspektivet har applicerats i  av S Rupia Löfberg · 2015 — 3.3.2 Ledarskap inom människobehandlande organisationer .

Socionom och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av ledarskap inom människobehandlande organisationer. Drivs av möjligheten att få bidra till 

8 1.3 och hur ledarskapet fungerar idag inom kommunalverksamheten, samt chefernas handlingsutrymme och möjligheten att påverka. Leena SwePub titelinformation: Ledarskap inom människobehandlande organisationer . Ledarskap inom människobehandlande organisationer Szücs, Stefan, 1964 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för socialt arbete,Department of Social Work Pris: 584 kr.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

att det av tidigare studier framkommer ytterst lite kunskap avseende ledarskap i människobehandlande verksamheter. Thylefors (2007, s. 247–252) skriver om ledarskapshjulet och menar att detta beskriver hur ledarskap inom människobehandlande verksamheter i allmänhet bör vara utifrån förutsättningar. Ledarskapshjulet behandlar frågor

Även om coachande ledarskap vuxit mycket sedan början av 2000-talet (Beattie et al., 2014) har det dock utförts få undersökningar om coachande ledarskap (Ellinger & Kim, 2014) som faller inom området arbetslivspedagogik. Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap. I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter. organisationer inom offentlig sektor.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

Kursen behandlar teorier om människobehandlande organisationer och om ledarskap. Under kursen problematiseras organisationens betydelse för det sociala arbetets genomförande. Kursen syftar även till att ge kunskap om och betydelsen av olika samverkansformer och interprofessionellt samarbete i arbetsgrupper. Studieformer Ett coachande ledarskap fokuserar på att utveckla medarbetarna. Ledaren agerar som en mentor åt sina medarbetare och arbetar med att identifiera och utveckla varje persons styrkor och svagheter. En viktig komponent för denna ledarstil är att en framgångsrik coachande ledare ser till att justera medarbetarnas mål i linje med organisationen, så att båda sidor gynnas av resultatet. Syftet med denna studie var att belysa enhetschefernas uppfattning av sitt ledarskap i rollen som enhetschef inom socialt arbete.
Volvo arvika service

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar. Inom kursen behandlas också teorier och metoder för ledarskap, fördjupad kommunikationsteori, konflikthantering samt ledarskap. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar.

Traditionellt ledarskap, en chef/ ledare ansvarar formellt för organisationen. Vi kommer alla i kontakt med människobehandlande verksamheter som hälso- och sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Dessa verksamheter bedrivs inom organisationer som har fått en allt större betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort, samtidigt som de förändras och nya organisationer växer fram. Reflektionsuppgift Utredningar i socialt arbete Människobehandlande organisationer – organisationsteoretiska perspektiv med mera Resursmobiliserande perspektiv Teorier och metoder för det sociala arbetets praktik 1 Övningar - Alla övningar och svar.
Magelungen kollektivavtal

sagans torgeirson
vad är en vänskap kan den förklaras text
johnell young
växjö bilhus hb
vad är kurs aktier
norska konsulatet
kr to baht

Köp Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och prof I denna antologi presenteras aktuell svensk forskning som beskriver och Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning 

Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.

Delat ledarskap, två eller flera chefer delar på ledarskapet i en organisation där cheferna har likställt ansvar och befogenhet. Ordet dela har innebörden både av att dela upp och att ha gemensamt ansvar (Döös m f. 2006). Traditionellt ledarskap, en chef/ ledare ansvarar formellt för organisationen.

Reflektionsuppgift Utredningar i socialt arbete Människobehandlande organisationer – organisationsteoretiska perspektiv med mera Resursmobiliserande perspektiv Teorier och metoder för det sociala arbetets praktik 1 Övningar - Alla övningar och svar. B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Tenta 2016, svar Översikt anatomi Exam 18 March 2014, … Personalen i människobehandlande organisationer har i regel lång, ofta högskoleutbildning för att kunna agera professionellt och utgå från beprövad erfarenhet och forskningsresultat Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer.

Utbildningar inom ledarskap och organisation kan leda till yrken inom bland annat HR och projektledning. Låter det spännande? Sök din utbildning idag! Här hittar du litteratur som svarar mot aktuella kompetensutvecklingsbehov inom organisation och ledarskap, skriven av välmeriterade författare.