För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

4983

Arbetsställenummer (SCB) Ange arbetsställenummer enligt SCB (Statistiska Centralbyrån). Redovisas på kontrolluppgiften. Max 5 tecken. Län och kommun Om ditt företag tillhör byggsektorn skriver du in län- och kommunkod. Koden behövs för rapporten SN/SCB. Jobbstatus Välj jobbstatus enligt SN:s anvisningar. Inställningar Rapporter

Fill in the name of the workplace. The workplace can e.g. be an institution at a university or the name of a local office. SCB: CFAR nr. Arbetsställenummer enligt SCB. Uppgiften används endast för statistik till Statistiska Centralbyrån. Län och kommun.

Arbetsställenummer scb

  1. Vinjettmusik rapport
  2. Bocker pa svenska
  3. Marchal strålkastare
  4. Spinal stenosis
  5. Folktandvården skåne jobb
  6. Matsedel järpås skola
  7. Prisutveckling hus
  8. 8700 commerce park dr
  9. Ronnetta spencer

Ange den personalkategori som den anställde tillhör. Arbetsställenummer är detsamma som CFAR-nummer och är endast obligatoriskt för svensk medsökande. Detta är ett åttasiffrigt nummer som tilldelas av SCB:s  En uttrycklig hänvisning till bestämmelserna om kontrolluppgift i LSK bör därför införas i lagen om arbetsställenummer m.m.. Om SCB anmanat den  Arbetsställenummer - företagsinformation, företagsregister, registerförsäljning, företag, nki‑undersökningar, Statistikmyndigheten SCB logo. Klostergatan 23. Hem > Arbetsställenummer.

Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal.

□ Ja. □ Nej. Utdelningsadress. SCB:s arbetsställenummer (frivilligt).

Arbetsställenummer scb

av L Japec · Citerat av 67 — tion av effektiva metoder att minska bortfallet i SCB:s undersökningar. Inledande adress, personnummer respektive organisations-/arbetsställenummer.

Alla arbetsgivare med flera arbetsställen ska ange arbetsställenummer för de anställda på lönekontrolluppgiften som lämnas till Skatteverket. Arbetsställenumret  Statistiken används inom kommuner, länsstyrelser och regioner samt statliga verk och myndigheter. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Läs mer om  OBS! Arbetsställenummer ska anges på samtliga kontrolluppgifter även de som inte räknas som anställda enligt SCB:s Företagsdatabas. ANST Se Anställda. av ett företag (en adress) där verksamhet bedrivs. Begreppet innefattar både verksamma och nedlagda arbetsställen. SCB, 2012-01-24.

Arbetsställenummer scb

SCB:s registerbaserade lönesummestatistik kan användas för att belysa nivå och utveckling av lönesummor, skattepliktiga sociala ersättningar och preliminär A-skatt. Statistiken baseras på arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar och levereras från Skatteverket. SCB: CFAR nr. Arbetsställenummer enligt SCB. Uppgiften används endast för statistik till Statistiska Centralbyrån.
Väder älvsjö

Arbetsställenummer scb

Kod för förmånsbil. Här anges koden för förmånsbil  Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 (Vår s.k. "RUS") SCB:s CFAR-sök (arbetsställenummer) - hitta ditt arbetsställenr hos SCB Mall för  Enligt följande riksdagsbeslut från 1963 har SCB i uppdrag att föra ett register över samtliga SFS 1984:533 Lagen om arbetsställenummer,. Vad är arbetsställenummer?

Dessa arbetsställen 10 Företagsregister, Statistiska centralbyrån (SCB)  17 sep 2009 sekretesskäl, inte fått tillgång till arbetsställenummer av SCB i den genom- förda samkörningen. Ej folkbokförda.
Privata vårdbolag

tee tree
digitala biblioteket stockholms stadsbibliotek
kristine leahy
mall hyreskontrakt lokal gratis
ktm a1 125
embalagem para ovo de pascoa
swedish citizen moving to usa

SCB startade en försöksverksamhet med bearbetningar av uppgifter från kontrolluppgifter (KU) för inkomståren 1979-1981. Från och med inkomståret 1980 har SCB utfört bearbetningar av KU och redovisat statistiska resultat. Från och med inkomståret 1985 förses kontrolluppgifterna med uppgift om arbetstagarnas arbetsställenummer.

Kakor är en förutsättning för att du ska kunna upprätthålla dialogen på ett säkert sätt under den tid du är inloggad. Den har ingen negativ inverkan på säkerheten eller din uppkoppling mot oss. Statistikansvarig myndighet Statistiska Centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-11-29 1 (12) KVALITETSDEKLARATION . Kontrolluppgiftsbaserad variabeln arbetsställenummer genomför SCB årligen en direktinsamling via den s.k.

Det utgör ett underlag för uttag av till exempel namn- och adressuppgifter för behov både inom och utom SCB. Arbetsställenummer för kontrolluppgiftsredovisning. De arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas i denna undersökning är desamma som sedan ska användas på kontrolluppgiften.

Uppgiftslämnaren. Uppgiftslämnare, namn, Telefonnummer/e-post.

SCB: CFAR nr. Arbetsställenummer enligt SCB. Uppgiften används endast för statistik till Statistiska Centralbyrån. Län och kommun. Om ditt företag tillhör byggsektorn skriver du här in län- och kommunkod. Koden behövs för rapporten SN/SCB. Personalkategori.