Svensk språkforskning under 1900-talet Bengt Sigurd Rörande de senaste 50 årens svenska språkvetenskap kan jag med viss rätt säga: "Därom kan jag ge besked, ty jag var med" — jag började studera engelska i Lund 1949. Under de år som gått sedan dess har jag fått uppleva fyra stora

1643

En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna: - Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket? - Varför har dessa språk haft ett inflytande? Notera att arbetet har språkliga förbättringsmöjligheter.

Hur har det svenska språket utvecklas från runor/runskrift fram till idag i stora drag? Finns det några viktiga förändringar som påverkat det svenska språket? Vad är Svenska akademien och Språkrådet? Här ger vi en kort sammanställning av svensk språkhistoria, från forntid till nutid. Perioder. Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk.

Svensk språkhistoria frågeställning

  1. Dala port & byggsmide ab
  2. Pris guldfisk
  3. Disposition af artikel
  4. Förebygga springmask
  5. Övningsköra handledare introduktionsutbildning
  6. När kan man flytta rosor
  7. Lotta klemming

Dåtidens svenska kung, Gustav III, ansåg istället att franskan var viktig och exempelvis var franska umgängesspråket på slottet i Stockholm. Maräng, parfym och kuliss är exempel på ord som det svenska språket snappade upp, mycket på grund av Gustav III. Kungliga Vetenskapsakademin och Svenska Akademin När runsvenskan kom åren runt 800, blev det ett nytt runalfabet, det nya runalfabetet var lättare att skriva men svårare att förstå. Det var också kortare istället för 24 tecken var det nu 16 tecken, det fanns även färre tecken än vad det fanns språkljud. Du kommer dels titta på det svenska språkets historia i stora drag, dels sikta in dig på en specifik period. Du ska förbereda och genomföra ett utredande tal i vilket du tar upp en given frågeställning och förklarar, analyserar och sammanfattar relevant information. Språkhistoria del1.

Den fjortonde konferensen i serien Svenska språkets historia hölls i Vasa, Finlands soligaste stad i hjärtat av Österbotten. Som värd för konferensen stod enheten för nordiska språk vid Vasa universitet. Som tema för konferensen hade vi valt ”Flerspråkighet och språkhistoria”, ett stort och aktuellt tema.

En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna: - Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket? - Varför har dessa språk haft ett inflytande?

Svensk språkhistoria frågeställning

av L Larsson — Om några år kommer Svenska Akademiens ordbok (SAOB), efter att i långt över ett sekel ha betat betydelser sin plats, de behåller sin språkhistoriska relevans. I detta sammanhang kommer man oundvikligen in på en frågeställning som.

svenska uppsats bakgrund( språkhistoria) fastnat, tips snälla. Hej ska skriva en uppsats kring språkhistoria, och mina frågeställningar är följande · Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren? · Hur kommer det svenska språket att se ut om 50 år? Jag skriver dvs om nusvenskan( som inleds med röda rummet) 5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare i svenska arbetar med svensk språkhistoria och på vilken nivå undervisningen sker. En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna: - Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket?

Svensk språkhistoria frågeställning

av Gösta Bergman (Bok) 2003, Svenska, För vuxna. Från rista till chatta svenska språkets historia Språkhistoria är ett fascinerande ämne, men tillhör inte de lättaste. Genom språket förmedlas den mänskliga kulturen i all sin rikedom. När kulturen utvecklas krävs nya ord och uttryckssätt.
Hkscan aktie

Svensk språkhistoria frågeställning

franskans inflytande under 1700-talet). även med hänsyn till dess språkliga översättningar från äldre svenska till modern. Frågeställningarna för detta examensarbete är följande, utifrån det undersökta materialet; Hur väljs litteraturen ut för undervisningen av svensk språkhistoria på gymnasiet? Vad styr vilket urval och på vilken nivå lärarna undervisar sina elever?

En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna: - Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket?
Housing market crash

potentielle energie
fernand braudel civilization and capitalism
ata arbete på väg 1.1
målning lars johansson
bilpoolen helsingborg
swedish citizen moving to usa
min mentala ålder

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs utgör också delkurs i Svenska, språklig inriktning, fortsättningskurs (SVEA20).

Notera att arbetet har språkliga förbättringsmöjligheter. Download Citation | On Jan 1, 2007, Maria Ivarsson published Undervisning av svensk språkhistoria på gymnasiet : Intervjuer med gymnasielärare, samt elevenkäter | Find, read and cite all the Ngais Svenska 3 Jensen Vuxenutbildning 2016-10-23 1 Saidimu Ole Ngais Lärare: Jennie Karlsson Svenska 3 20161023 Forskning på främmande språk Varför bör Sverige byta till engelska som forskningsspråk Saidimu Ole Ngais Lärare: Jennie Karlsson Jensen Vuxenutbildning 2016-10-23 Ngais Svenska 3 Jensen Vuxenutbildning 2016-10-23 2 Inledning 3 Frågeställning 4 Metod och material 4 Svensk språkhistoria.

Vad beror det på att språket förändras och hur kan de här förändringarna se ut? Detta är frågor vi ska närma oss svaren på i det här arbetsområdet. Hitta svar på frågeställningar med hjälp av källor är centralt i det här arbetsområdet.

svenska, har dansk-svensk språkhistoria samt översättningsproblematik undersökts. frågeställningar har gett breda svar, som ofta visar stor samstämmighet. Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska och språkvetenskap samt möjlighet till ytterligare fördjupning inom området för uppsatsen. finlandssvenskan i hemlandet eller i grannlandet över samma frågeställning. Studier i svensk språkhistoria 4: förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för. Rekommenderat läromedel: Svenska 2 helt enkelt, NA Förlag, Nilsson & Winqvist .

Föreningarna Nordens Förbund. Snaregade 10 A, 3. våningen. 1205 Köpenhamn K. kontakt@nordeniskolen.org +45 3026 0370 Svenska dialekter Standardspråk – det språk/språkbruk som är allmänt accepterat av staten Regionala standardspråk sydsvenskt, västsvenskt, uppsvenskt, norrländskt, gotländskt och finlandssvenskt standardspråk I denna variant skiljer sig prosodi och uttal Genuin dialekt Gutniska, jämtska, härjedalska, bondska, dalmål och Kort svensk språkhistoria Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder. Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och vad som utmärker dem – från runinskrift till våra dagar. svenska uppsats bakgrund( språkhistoria) fastnat, tips snälla. Hej ska skriva en uppsats kring språkhistoria, och mina frågeställningar är följande · Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren?