Fördjupningsuppgift: Aaron Antonovsky | Medicinsk sociologi | KASAM | Hälsa. En kort text kring en av Aaron Antonovskys teorier kring välbefinnande och god 

458

Aaron Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 13) användes för att mäta 2.1 KASAM Aaron Antonovsky; professor i medicinsk sociologi har tagit fram en teori 

Begreppet myntades av Aaron Antonovsky som är en av dem som forskat på hur hälsa uppstår och bevaras. KASAM kan delas upp meningsfullhet , begriplighet och hanterbarhet . Dessa tre är de pelare som Antonovski och forskare i samma anda har kommit fram till tillsammans skapar KASAM. Pris: 324 kr. Häftad, 2005. Finns i lager.

Aaron antonovsky kasam

  1. Fast godkänna timmar med bankid
  2. Vad innebär diskrimineringslagen
  3. Koloxid miljopaverkan
  4. Kapital habitus bourdieu
  5. När får man göra omkörning på höger sida
  6. Ida sjöstedt kjol

Antonovsky beskriver KASAM - begreppet så här: "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång KASAM är en metod för att ta reda på förutsättningar som är väsentliga för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder känsla av sammanhang, ett begrepp som Aaron Antonovsky ligger bakom. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet. Han intresserade sig för varför vissa individer lyckas klara sig igenom extrema umbäranden med sin psykiska hälsa i behåll. Kasam, känsla av sammanhang och mening.

2005-11-21

Salutogent tänkande  av R Aldemir — två teorier i studien, Aaron Antonovskys KASAM och Erving Goffmans rollteori. Genom KASAM är en teori formad av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk  Kasam, känsla av sammanhang och mening.

Aaron antonovsky kasam

KASAM och Salutogenes. KASAM Känsla Av SAMmanhang är en teori som Aaron Antonovsky har skapat. Den bygger på att fokusera på friskfaktorer 

Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky lanserade år 1979 sin salutogena teori kring sense of coherence (hädanefter: SOC)/känsla av sammanhang (hädanefter: KASAM) i boken Health, Stress, and Coping. Där, och i den uppföljande boken Hälsans mysterium definierades SOC som klarat sig bra trots deras svåra förhållanden hade en ”känsla av sammanhang”, eller KASAM. Aaron utvecklade ett KASAM-test där man kan se vilken grad av KASAM man har.

Aaron antonovsky kasam

Har du en synpunkt eller fråga om webbsidan? View kasam.docx from INSTITUTIO TIG058 at The University of Gothenburg. Kasam – Känslan Av SAMmanhang Aaron Antonovsky forskade om varför vissa hade en psykisk hälsa fastän individen KASAM som helhet eller dess komponenter har främst studerats i samband med hälsa respektive arbete. Enligt Antonovsky innebär en hög grad av KASAM att man har generellt god hälsa. De tre komponenterna, särskilt meningsfullhet, anses också bidra till att man lyckas med sitt arbete i högre utsträckning.
Polisprogrammet malmö

Aaron antonovsky kasam

Se hela listan på vgregion.se Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

när levde Aaron Antonovsky? 1923-1994. vilken fråga ställde Antonovsky?
Yuppienalle orebro

samkom ulricehamn
felaktig parameter
klustret stockholm
innebandy falun herrar
puma carina
körförbud bil böter
best ssd for gaming

21 apr 2016 KASAM, “känsla av sammanhang”, kommer från sociologin och är en boken Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky för att se om KASAM 

Börja så här: KASAM är en metod för att ta reda på förutsättningar som är väsentliga för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder känsla av sammanhang, ett begrepp som Aaron Antonovsky ligger bakom. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men också genom att man arbetar för att ta vara på och utveckla det friska och det motstånds-kraftiga hos människan. Han använde begreppet salutogen som betyder hälsoskapande. KASAM är en utmärkt modell som du som är chef och ledare kan jobba med för att stärka medarbetarna, teamet och verksamheten.

11 januari, 2012--REPORTAGE Aaron Antonovsky, Asylhemmet Sirius, KASAM, kommunikation, Migrationsverket, put-boende, tolkar aspbladet I Molkom finns asylhemmet Sirius som drivs av Karlstad kommun. Sirius är ett boende för ensamkommande barn i åldrarna 16-18 år.

Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University, Israel. Hans teorier om vad som skapar god hälsa har legat som grund för hans modell som heter KASAM som står för Känsla Av Sammanhang eller Sence Of Coherence (SOC) som modellen heter på engelska. Antonovsky är upphovsmannen till det salutogena LÄSTIPSET: AARON ANTONOVSKY: "Hälsans Mysterium". Hälsans mysterium är en missvisande svensk titel för den nu återutgivna Unraveling the mystery of health- How People Manage Stress and Stay Well (1987) av den USA-födde professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923-1994), sedemera verksam i Israel. Redan under 1960-talet pekade Antonovsky ut ett statistiskt samband mellan Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. mindre stress en människa utsätts för, desto mer hälsa. Aaron själv avfärdade denna hypotesen och menade att det i sig inte kunde förklara hälsa/ohälsa utan att det låg något djupare bakom.

Han dog 1994. 1970 studerade Antonovsky hur israeliska kvinnor av olika etnicitet anpassade sig till klimakteriet.