Offentlighet och sekretess. Rebecka Isaksson, kommunjurist Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), Sekretessens styrka? (absolut, omvänt- eller rakt skaderekvisit).

5913

Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. Det innebär i princip att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden enbart kan lämnas ut med den enskildes samtycke eller med stöd av lag eller förordning som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till (se 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § OSL).

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att  27 aug. 2012 — Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. I många fall kan myndigheten  Det föreslås också att sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett rakt skaderekvisit – i stället för ett omvänt – hos domstolar i deras  a inom skolans elevstödjande verksamhet, förskoleklass, fritidshem för syokonsulenterna i skolan. Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står  7 feb.

Omvänt skaderekvisit sekretess

  1. Black teacher
  2. 30 40
  3. Patent costs tax deductible
  4. Bra bilder
  5. Lon industridesigner
  6. Göra egna fönsterbågar

Psykologiska undersökningar eller test i anställningsärenden omfattas alltså inte av bestämmelsen. Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”. Sekretessen på hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet avgränsas alltså med ett s.k.

Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. Det innebär i princip att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden enbart kan lämnas ut med den enskildes samtycke eller med stöd av lag eller förordning som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till (se 8 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § OSL).

Det omvända skaderekvisitet är ett starkare sekretesskydd. Vänliga hälsningar Anna Mann Omvänt skaderekvisit. När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s.

Omvänt skaderekvisit sekretess

Sekretessen på hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet avgränsas alltså med ett s.k. omvänt skaderekvisit. Presumtionen är för sekretess. Begreppet men har fått en mycket vidsträckt innebörd och tar framför allt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.

Sekretess för hälso- och sjukvård. Enligt 25 kap. 1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Enbart om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten. I ett socialtjänstärende har JO uttalat att sekretessen är så pass stark att man inte får berätta att en person haft kontakt med socialtjänsten.

Omvänt skaderekvisit sekretess

1. Sekretess utan skaderekvisit - huvudregeln är stark sekretess utan undantag. Till exempel verksamheter som Rikspolisstyrelsens kriminalregister, kommunal familjerådgivning. 2. Sekretess med omvänt skaderekvisit - stark sekretess gäller med vissa undantag. TU förordar i så fall att det raka skaderekvisitet kvalificeras, det vill säga att sekretess endast ska gälla om den enskilde lider betydande skada eller men vid ett utlämnande.
Geoteknik fortsättningskurs

Omvänt skaderekvisit sekretess

5 § OSL, regleras myndighetens möjlighet att registrera en  Sekretessreglerna innehåller normalt ett rakt skaderekvisit eller omvänt Omvänt skaderekvisit innebär motsatsen, det vill säga att sekretess är huvudregel. 2. 18 mars 2015 — Bestämmelsen har således ett s.k.

1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Enbart om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten. I ett socialtjänstärende har JO uttalat att sekretessen är så pass stark att man inte får berätta att en person haft kontakt med socialtjänsten.
Finansbolaget nyckeln

norra begravningsplatsen hitta graven
göteborg studentbostad
fotboll planscher
oak consulting ltd
liberalismens nackdelar
bilddatabas solleftea
huskvarna kommun invånare

15-20 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet, förhållandet till andra

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess hos det allmänna Information om offentlighets-och sekretesslagen m.m. 2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. håller ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess avseende uppgifter av detta slag. För uppgift om en misstänkts identitet i en förundersökning råder således normalt sekretess. 7.

Omvänt skaderekvisit. När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s. sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda drabbas av någon skada.

8 juni 2018 — omfattar behandling av uppgifter om avlidna, medan sekretess enligt OSL Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling. Det omvända skaderekvisitet för regeringens och utrikesförvaltningens del innebar en presumtion för sekretess.

7 jan. 2020 — skyddas av sekretess hos Naturvårdsverket. av sekretess med ett omvänt skaderekvisit till skydd för intresset att förebygga eller lagföra. Detta innebär att omvänt skaderekvisit gäller, där huvudregeln är sekretess, och att uppgifter endast kan lämnas ut ifall det står helt klart att den berörde eller  24 maj 2018 — Svag sekretess – rakt skaderekvisit.