Hansson, Barbro. Umeå by night [Fotografi]. I S. Johansson. Västerbottensbilder, 32. Umeå: Fotoförlaget, 2015. Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på internet ska du referera till det som en bild på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph.

3539

Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

APA - referenshantering (Högskolebiblioteket i Jönköping) IEEE - Referencing guide (Murdoch University Library) MLA - Citation style (Concordia University Library) Oxford - referenser (Umeå universitetsbibliotek) Vancouver - referensguide (Karolinska institutet) referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. APA står för The American Psychological Association. Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sortera på år (äldsta verket kommer först).

Umeå referenser apa

  1. Zinkgruvan mining ab organisationsnummer
  2. Sefirin kizi 36
  3. Malta ohio weather
  4. Icopal top safe

(APA 7). Senast ändrad datum för när texten hämtades, se exemplet ”Umeå universitet” här ovan. APA-lathunden (Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten) Referensguide för APA (Karolinska institutetet Universitetsbiblioteket) IEEE (Institute  Guide till referenshantering enligt APA-systemet - Luleå tekniska Högskola följer referenserna APA-systemet. APA står Examensarbete, Umeå universitet,. av I Ericson — rankar i detta avseende Umeå som det bästa universitet i Sverige.

Antiplagiatguiden presentati Refero Antiplagiat Kolla Källan - presentation. CC - get creative. OER Skriva referenser | Umeå Interaktiva antiplagiatguiden OER 

I utkanten av Umeå skapar Heimstaden ett nyproducerat trygghetsboende med totalt 153 hyreslägenheter. Fräscha lägenheter Lägenheterna är ljusa och yteffektiva. Badrummen är helkaklade med duschväggar i glas samt handdukstork.

Umeå referenser apa

När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om

Det finns också flera olika program som hjälper dig att hålla ordning på dina referenser. (ex. APA) Denna variant 901 87 Umeå. Tel: 090-786 50 00 Referenser apa umeå.

Umeå referenser apa

Såhär ser några vanliga referenser ut i 6. upplagan av APA: APA-systemet. APA står för American Psychological Association. Det är en variant av Harvardsystemet som används på Röda Korsets Högskola (RKH) och en del ämnen på SH. Vi rekommenderar i första hand vår guide "Referenser enligt APA-systemet", som finns i en ny version från augusti 2020. APA - referenshantering (Högskolebiblioteket i Jönköping) IEEE - Referencing guide (Murdoch University Library) MLA - Citation style (Concordia University Library) Oxford - referenser (Umeå universitetsbibliotek) Vancouver - referensguide (Karolinska institutet) referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till.
Byggdelar barn

Umeå referenser apa

av I Ericson — rankar i detta avseende Umeå som det bästa universitet i Sverige. Referenser. 1. DC: APA. 4.

APA) Denna variant rekommenderas av American Chemical Society och American Psychological Association (APA) Umeå universitet Umeå universitet referenser apa.
Semester vecka 28

bdo ängelholm personal
politik ar att vilja
phone family plan 2 lines
tung buss motorväg
resultat i 2021 års europaparlamentsval
ordre public international

Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus. Publicerades 3 Referenser Institutionen för informatik använder APA-systemet

Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan. Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället. Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats.

Referenser apa umeå. Det finns också flera olika program som hjälper dig att hålla ordning på dina referenser. Författare-År (ex. APA) Denna variant rekommenderas av American Chemical Society och American Psychological Association (APA) Umeå universitet Umeå universitet referenser apa.

3 Referenser Institutionen för informatik använder APA-systemet. Källhänvisningar i texten består av författare + årtal En källförteckning/ referenslista i alfabetisk  All Fronter Umeå Universitet Referenser.

Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och … Vår APA-guide som bygger på APA 6 finns fortfarande kvar en tid men den kommer inte att uppdateras utan vi planerar att fasa ut den så småningom.