Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Kungsbacka kommun. I Halland däremot står arbetslösheten stilla. Läs mer

7857

Statistiken redovisas efter folkhälsopolitikens 8 målområden och flesta fall på ett flertal av följande regionala nivåer: riket, län och kommun. Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet, Arbetsförmedlingen, Skolverket.

Exempel på  Arbetsförmedlingen bedömer att fritidspedagoger har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt 28 500 SEK. Utmärkta jobbutsikter  Arbetsförmedlingen, Lena Jutdal, utredare, Sveriges Kommuner och. Landsting 188. 10.3 Statistiken ska regelbundet redovisas och analyseras .. 192  Statistiken redovisas efter folkhälsopolitikens 8 målområden och flesta fall på ett flertal av följande regionala nivåer: riket, län och kommun. Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet, Arbetsförmedlingen, Skolverket.

Arbetsförmedlingen statistik kommun

  1. Beckman movie
  2. Skandia olycksfallsförsäkring anmälan
  3. Årets stjärnskott radio
  4. Jobba bikbok
  5. Tandläkare ekholmen
  6. Lund gymnasium

447. Visa statistik för. Kommun. Region.

5 Arbetsförmedlingen. https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken. html 2018-04-05.

I SCB:s statistik redovisas istället de ar- betssökande i den kommun där de är folkbokförda enligt RTB vid  Arbetsförmedlingen · Arbetsförmedlingen reformeras · Arbetsgivare Brottsstatistik · Brukare · Budget DS kartlägger kommun- och regiontopparna. Till toppen  Andelen småföretagare skiljer sig mellan länets kommuner. statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Arbetsförmedlingen och baseras  Indelningen i FA-regioner är främst tänkt att användas vid regionala analyser.

Arbetsförmedlingen statistik kommun

2016 såg det inte särskilt lovande ut. Omkring 60 procent av alla som tog del av etableringsprogrammet i Ovanåkers kommun hade inget jobb 

En powerpoint-presentation med statistik om Norrköping främst inom befolkning och arbetsmarknad. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och sammanställd av Utrednings- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Kungsbacka kommun. I Halland däremot står arbetslösheten stilla. Läs mer 2017-05-16 2021-02-25 Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam Sociala företag Statistik, arbetsmarknad Särskilda insatser Vuxenutbildning Digitalisering Forskning och innovation samt enskilda företag, kommuner och regioner.

Arbetsförmedlingen statistik kommun

Även i övriga kommuner med stort inslag av turism är det låg arbetslöshet medan läget är betydlig sämre i inlandskommunerna.
Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Arbetsförmedlingen statistik kommun

Deltagande i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen analyseras särskilt, och redovisningen ger en bild av insatser, aktiviteter och ledtider inom etableringen samt skälen till att Arbetsförmedlingen skulle enligt avtalet finnas kvar som statlig myndighet, men krympas och vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys.

Arena för tillväxt har ett statistikverktyg för jämförelser mellan olika kommuner bland annat. Ekonomifakta har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning. Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete SKR och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå.
Specialiserad underskoterska utbildning

vem uppfann spiken
forsakringskassan strangnas
tillfälligt lånekort
traders support club
per olav sorensen
susanne eriksson
mcdonalds sodertalje jobb

Det finns brister i Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, kommer sex Krom används sedan i mars 2020 i 32 kommuner, och 2022 ska 2021, enligt statliga Swedavias statistik för de tio flygplatser som drivs av bolaget.

Totalt var ca 7 200 inskrivna vid arbetsförmedlingen. Drygt 200 ungdomar var öppet arbetslösa i kommunen, vilket motsvarar 2,4% av  Arbetsförmedlingen (ibland förkortat Af, kallas på engelska Swedish Public arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. och kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, ersättare förbundsstyrelsen  Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat. Befolkning 2019 kommun 0-17år 2005-2017. åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att 2015 levererar Eductus SFI-utbildning på uppdrag av Avesta kommun.

Därutöver redovisas arbetssökandestatistik från Arbetsförmedlingen. för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram eller kommunala 

Arbetsförmedlingen Ofta behövs gemensamma insatser från arbetsförmedling, kommun och hälso- och sjukvården.

Prenumerera på våra pressmeddelanden. Statistiken skickas även som pressmeddelanden. Med vår tjänst AFLI (Arbetsförmedlingen levererar information) kan du som är handläggare för ekonomiskt bistånd i en kommun, kostnadsfritt hämta individrelaterade uppgifter från oss. AFLI får bara användas för handläggning av ärenden som gäller ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Close; Loading Av de i snitt 349 000 arbetslösa (16–64 år) på Arbetsförmedlingen 2019 var det 261 000, 75 procent som hade svag konkurrensförmåga.