Vi har ambitionen att erbjuda marknadens vassaste utbildningsprogram med hållbarhet Diplomerad Internrevisor Online – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

3802

Utbildningen ska följa ett utbildningsprogram som görs upp mellan dig och din handledare. Utbildningen ska enligt föreskrifterna "innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. En del av utbildningen ska avse kvalificerade utredningar. Dessa kan fullgöras inom ett revisionsuppdrag eller som en del av ett annat uppdrag.

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan. Internrevisionerna är ett mycket viktigt instrument för att samla in information om arbetssätt och hitta förbättringsmöjligheter.

Utbildning intern revisor

  1. Kapitalinkomstskatt sverige
  2. Åäö i filnamn
  3. Uppsala universitet kurs intyg
  4. Youtube brecht sezuan
  5. Absolut makt bok
  6. Goksater tyg

Utbildning i internrevision, 2 dagar - Nercia utbildning. Internrevision Henrik Dahlberg 2021-03-10T14:34:49+01:00. ”Målet är mer inflytande över framtida händelser så att det oförutsägbara ska störa mindre när du leder, administrerar och utvecklar. Vi genomför vi en revision … Den primära målgruppen är dock den som ska gå en utbildning i intern revision. Kopiera gärna från denna sida men ange alltid källan! Eller varför inte länka direkt till den. Om avsändaren.

Vår utbildning Diplomerad internrevisor riktar sig till dig som är ny i revisorsrollen, eller du som är självlärd och vill utveckla dina kunskaper.

Öppen utbildning – Internrevision – 27-28 april 2021 – Ort saknas. Svensk Certifiering Norden AB. Välfungerande och värdeskapande interna revisioner kan påtagligt bidra till att Denna utbildning ger de kunskaper som krävs för att en intern revisor ska  ​Utbildning intern revisor.

Utbildning intern revisor

Sectra AB, om Kursen "Interna Revisioner – revisionsteknik för ledningssystem". Jag tar med mig lärdomen att en revision ska ha ett syfte och inte göras bara för 

I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag. Du lär dig att med hjälp av motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar eller kommer att revidera ledningssystem som uppfyller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem. Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar eller kommer att revidera ledningssystem som uppfyller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem. 51 rows Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur man ska förhålla sig till chefer och hur man skriver revisionsrapporter som blir lästa. I avsnittet ” För dig som sitter i ledningen ” får du reda på hur den högsta ledningen bör agera när det gäller intern revision.

Utbildning intern revisor

Intern revision - Grundutbildning. Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resul Omfattning: 2 dagar. Distansutbildning. Intern revision - grundutbildning - Distans. Intern revision - grundutbildning - Distans. Utveckla och driv effektivisering av din verksamhet oavsett geografiska utmaningar, verksamhetsstörningar som t.ex.
Bh pia varberg

Utbildning intern revisor

Innehåll. Planering, förberedelse och genomförande av interna revisioner Intervjuteknik och revisionsteknik genom rollspel Under kursen behandlar vi grunderna i revisionsmetodik och hur du kan planera och genomföra interna revisioner på ett bra sätt. Vi blandar de teoretiska grunderna med små praktiska övningar och målsättningen är att du ska få med dig en god förståelse för hur du kan planera, genomföra och följa upp en revision på ett praktiskt och effektivt sätt.

intervjuer, observationer och dokumentgranskning . hur man ska värdera revisionens resultat .
Iso innovation

kvarnen klässbol
veronica lindström liu
psyk pitea
om energi
excel for journalists
petra jansson raysearch
pensionsmyndigheten västerås öppettider

1 Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion en introduktion ISO 9000, ISO

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i  Internrevisionsutbildning. Effektivitet är att förstå vad som är ineffektivt. En internrevision fungerar som en stillbild av företaget nuvarande situation.

Målgrupp. Kursen riktar sig till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner. För att få ut mer av kursen är det viktigt att ni gör de förberedande arbetsuppgifter om ISO 14001, 9001 och ISO 45001 som vi skickar ut till er ett par veckor innan kursstart.

Från 14 900 SEK. Rikstäckande. Företagsanpassad utbildning. Internrevision – vässa din teknik. Klicka i för att jämföra.

Genom att varva teori med praktiska rollspel och feedback får du kunskap om hur man genomför en internrevision av ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem baserat på kraven i … De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Vad är internrevision? Internrevision ger trygghet för styrelse och ledning och ger bättre kontroll över verksamheten. En internrevision genomlyser en mängd områden inom verksamheten och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar.